Mówi się, że muzyka  łagodzi obyczaje, ale też rozwija inteligencję, poprawia koncentrację, wzmacnia pamięć, ma korzystny wpływ na naukę języków obcych. Muzyka i jej wpływ na rozwój dziecka, to temat tak szeroki, że powstały o tym liczne artykuły, książki i badania naukowe, które mówią też o tym, że dzieci, które od najmłodszych lat uczą się gry na instrumentach osiągają lepsze wyniki w innych dziedzinach nauki w szkole. Przedstawiamy Wam garść zebranych informacji na temat wpływu muzyki na rozwój dziecka.

Jak muzyka wpływa na mózg człowieka?

Muzyka, nawet w postaci biernego słuchania ma ogromny wpływ na każdego człowieka. Słuchanie muzyki wzbudza emocje, przywołuje wspomnienia, potrafi nawet zmienić nasze nastawienie lub wręcz zachowania. Aktywizujemy wtedy prawą półkulę mózgu, która odpowiada za kreatywność i wyobraźnię.  W przypadku czynnego obcowania z muzyką, aktywujemy dodatkowo lewą półkulę mózgu, odpowiedzialną między innymi za analizę i przetwarzanie językowe. 

Muzyka jako “trening mózgu” dziecka

Co sprawia, że edukacja muzyczna jest uznawana za “trening mózgu”? Przede wszystkim fakt, że muzyka jest jedynym takim narzędziem, które tak wszechstronnie wpływa na rozwój dziecka. Przyjrzyjmy się bliżej pozytywnym skutkom edukacji muzycznej u najmłodszych dzieci. 

  • umiejętności językowe: słuchanie i śpiewanie poprawia wymowę i uczy nowych słów, a tym samym wzbogaca słownik dziecka 
  • umiejętności matematyczne: nauka gry na instrumencie wpływa na umiejętność logicznego myślenia oraz rozumienie wzorców i relacji 
  • trening pamięci: nauka i używanie nut muzycznych, wpływa na umiejętność przyswajania informacji i rozwój pamięci długotrwałej
  • nauka koncentracji: słuchanie i analizowanie muzyki sprzyja koncentracji i skupienia na detalach, a to pomaga w nauce każdego przedmiotu szkolnego
  • kształcenie słuchu: ma pozytywny wpływ na naukę języków obcych 
  • rozwój motoryczny: taniec oraz ruchy i gesty pomagają rozwijać koordynację ruchową, równowagę i kontrolę ciała

Wszechstronny rozwój dziecka

Muzyka jest uznawana za narzędzie do wszechstronnego rozwoju dziecka. Po części dlatego, że nic innego nie łączy tak doskonale ćwiczenia umiejętności językowych i matematycznych, co ma swoje pozytywne odbicie w efektach nauki każdego przedmiotu szkolnego. Dzieci uczące się muzyki od najmłodszych lat, szybciej przyswajają wiedzę i zapamiętują na dłużej. Efektem tego są lepsze wyniki w nauce. Ale to nie jedyne plusy edukacji muzycznej. Edukacja muzyczna ​​stymuluje wyobraźnię i kreatywność, wspiera rozwój emocjonalny poprzez rozumienie, wyrażanie i kontrolowanie uczuć, buduje pewność siebie i poczucie własnej wartości. Ponadto, edukacja muzyczna może stanowić podstawę dla rozwoju talentów artystycznych i pasji, które mogą towarzyszyć dziecku przez całe życie bądź odgrywać rolę pomocniczą przy zdobywaniu kolejnych kompetencji w przyszłości.