Rodzice chcą zapewnić swoim dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju, stąd też z roku na rok obserwuje się coraz większe zainteresowanie zajęciami dodatkowymi. Dla dziecka to często dodatkowa forma zabawy i okazja do spotkań z rówieśnikami, jednak dla rodzica to inwestycja w lepszą przyszłość dla swojej pociechy. Jakie zajęcia są szczególnie korzystne dla dziecka i dlaczego warto z nich korzystać?

Pozytywny wpływ na rozwój społeczny dziecka

Na zajęcia dodatkowe uczęszczają dzieci o podobnych zainteresowaniach, co wzmacnia poczucie przynależności do grupy. Grupy często są niewielkie, dzięki czemu dzieci mają szansę dobrze się poznać i nawiązać przyjazne relacje z rówieśnikami. Co więcej, już sam rodzaj zajęć może sprzyjać rozwojowi społecznemu. Tak jest na przykład w przypadku zajęć muzycznych. Eksperyment przeprowadzony w Instytucie Antropologii Ewolucyjnej Maksa Plancka wykazał, że wspólne słuchanie muzyki sprzyja nawiązywaniu więzi społecznych, a także zwiększa poziom empatii u dzieci. Ponadto przyjaźnie z dzieciństwa mogą zaprocentować w przyszłości w postaci rozbudowanej sieci kontaktów (co z kolei przydaje się w biznesie i na rynku pracy).

Rozwijanie talentów i umiejętności

Dzięki zajęciom dodatkowym dziecko może skupić się tylko na swojej ulubionej dziedzinie – sztukach walki, nauce gry na fortepianie, tańcu czy nauce pływania. Osoba prowadząca zajęcia nie jest przy tym ograniczona programem nauczania ani wymaganiami egzaminacyjnymi. W rezultacie dziecko zyskuje pogłębioną wiedzę. która nie ogranicza się do podstawy programowej. Co więcej, dziecko może zyskać nowe umiejętności i odkryć w sobie upodobanie do ciekawej dziedziny nauki, sztuki czy sportu. Te zasoby zaprocentują w przyszłości na rynku pracy, gdy pracodawcy będą szukali osoby z konkretnymi zdolnościami i kompetencjami (np. umiejętnością kreatywnego myślenia czy znajomością sztuk walki).

Większa pewność siebie

Dzieci uczęszczające na zajęcia pozalekcyjne nabierają większej pewności siebie. Dlaczego? Otóż dziecko może w ten sposób odkryć swoje wyjątkowe zdolności, np. do sztuk walki czy gry na instrumencie. Poza tym dzięki zajęciom dodatkowym dziecko robi większe postępy w danej dziedzinie i może osiągać sukcesy poza szkołą, przez co zyskuje większą ufność we własne możliwości. Dziecko staje się bardziej świadome swoich mocnych stron i wykazuje chęci do podejmowania nowych wyzwań, co może przyczynić się na przykład do wyboru ambitnej ścieżki zawodowej. Warto przy tym pamiętać, że pewne siebie dziecko jest bardziej asertywne wobec rówieśników, a jednocześnie łatwiej nawiązuje znajomości i trwałe przyjaźnie.

Pogłębianie rozwoju intelektualnego

Zajęcia dodatkowe stymulują rozwój dzieci zdolnych, które wyróżniają się m.in. łatwością uczenia się nowych rzeczy, kreatywnością oraz dużą ciekawością poznawczą. Pogłębiając wiedzę i swoje zainteresowania, dziecko zdolne nie nudzi się w szkole. Wręcz przeciwnie – może w pełni korzystać ze swojego potencjału intelektualnego i rozwijać się we własnym tempie. Ponadto zdolne dzieci często czują potrzebę wyrażania siebie poprzez formy artystyczne, które mogą realizować właśnie poza lekcjami. Niemniej zajęcia dodatkowe mają korzystny wpływ również na dzieci o przeciętnych zdolnościach i nie chodzi tutaj wyłącznie o zajęcia z takich dziedzin jak matematyka czy języki obce. Badania dowodzą, że także zajęcia muzyczne mogą zwiększać iloraz inteligencji, poprawiać ogólne zdolności poznawcze, a nawet pomagać w konkretnych umiejętnościach (np. matematycznych).

Zdrowsze i sprawniejsze dziecko

Wśród szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych największą popularnością cieszą się zajęcia sportowe. To bardzo korzystny trend, ponieważ dodatkowa porcja aktywności fizycznej ma pozytywny wpływ na sprawność ruchową, a także funkcjonowanie organizmu (np. układu krążenia, układu odpornościowego). W dodatku regularne uprawianie sportu zapobiega otyłości u dzieci i powoduje wzmożone wydzielanie endorfin, czyli hormonów odpowiedzialnych m.in. za dobry nastrój. W zależności od wybranej aktywności dziecko może również odnieść dodatkowe korzyści. Przykładowo, sztuki walki rozwijają szybkość i koordynację ruchów, z kolei pływanie zwiększa wydolność oddechową oraz poprawia postawę ciała.

Poszerzanie horyzontów

Dzięki zajęciom pozalekcyjnym dziecko zyska nowe doświadczenia, które pomogą mu w lepszym zrozumieniu otaczającego je świata. Nauka języka to doskonały sposób na poznanie odmiennych kultur, z kolei zajęcia sportowe często wiążą się z podróżowaniem, czyli wyjazdami na zawody. Zajęcia muzyczne mogą natomiast ułatwić dziecku wyrażanie siebie i uwrażliwić je na sztukę. Udział w zajęciach dodatkowych to także okazja do nawiązywania relacji z innymi osobami. Dziecko może zatem poznawać odmienne punkty widzenia i wdawać się w twórcze dyskusje, co sprzyja poszerzaniu własnej perspektywy.

Kształtowanie charakteru i rozwój emocjonalny

Zajęcia pozalekcyjne sprzyjają kształtowaniu charakteru. Dziecko musi pamiętać o dodatkowym obowiązku i przychodzić na zajęcia na czas, co uczy je odpowiedzialności i samodyscypliny. Nauka gry na instrumentach czy opanowanie sztuki walki wymaga od dziecka systematyczności i wytrwałości w dążeniu do celu. Ponadto w trakcie zajęć dodatkowych dziecko często musi pracować w grupie lub brać udział w grach zespołowych, dzięki czemu staje się bardziej kontaktowe, a zarazem uczy się zdrowej rywalizacji. Zdarza się również, że podczas zajęć dodatkowych dziecko musi zmierzyć się z porażką i trudnościami. W rezultacie coraz łatwiej panuje nad frustracją i presją związaną z wynikami w nauce.

Dlaczego warto zapisać dziecko na zajęcia dodatkowe?

Zajęcia dodatkowe pomagają w rozwoju dziecka w różnych obszarach: intelektualnym, fizycznym, społecznym i emocjonalnym. Dzięki zajęciom pozalekcyjnym dziecko zyskuje okazję do zawarcia nowych przyjaźni, a także rozwijania swoich zainteresowań. Nabyte w ten sposób umiejętności zaprocentują w przyszłości – pomogą dorosłemu już dziecku w wyborze drogi zawodowej, a także ułatwią realizowanie wytyczonych celów. Choć uczeń jeszcze nie zdaje sobie z tego sprawy, zajęcia dodatkowe mogą przyczynić się również do lepszego startu na rynku pracy i udanego życia prywatnego.