JAK UCZYMY

W szkole dzieci spędzają ponad 54% swojego aktywnego czasu. W niej zdobywają nowe umiejętności, zmagają się z wyzwaniami, pokonują trudności oraz cieszą się sukcesami. Nauczyciele stają się ich przewodnikami, a rówieśnicy współtowarzyszami.

Tworzymy szkoły, które wspierają rozwój, motywują, a czas w nich spędzony jest inspirujący i pełen możliwości. Realizujemy autorski program oparty o plan daltoński, który rozwija samodzielność, odpowiedzialność i współpracę, co pozwala dzieciom rozwijać się w harmonijny i zrównoważony sposób.

Świat się zmienia, dlatego kluczowe dla nas jest to, aby nasi absolwenci zdobyli takie kompetencje jak: samodzielność i współpraca, sprawczość i odpowiedzialność. Jak to robimy?

sonus jak uczymy
samodzielnosc sonus radom

Samodzielność

Nie wyręczamy uczniów w tym, co potrafią zrobić samodzielnie. Wspieramy i motywujemy do podejmowania nowych wyzwań. 

Helen Parkhurst powiedziała: „Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno”.

wspolpraca

Współpraca

Uczniowie regularnie wykonują zadania w parach lub grupach.  Uczy ich to komunikacji i innych umiejętności miękkich, takich jak np. negocjacje. Uczymy metodą projektową. Każdy uczeń ma swoją własną, rolę do odegrania a sukces całego przedsięwzięcia zależy od zaangażowania i umiejętności współpracy każdego z członków zespołu – dokładnie tak, jak w dorosłym życiu.

sprawczość radom

Sprawczość

Uczniowie Szkoły Sonus sami wybierają aktywności, które chcą podjąć w danym dniu, spośród kilku zaproponowanych. To wyzwala w uczniach moc sprawczości i daje poczucie, że są rzeczywistym podmiotem a nie przedmiotem edukacji.

sonus jak działamy

Odpowiedzialność

Uczniowie nie tylko dokonują wyboru, ale także planują moment wykonania danej aktywności w układzie tygodniowym. Na koniec tygodnia podejmują refleksję – co udało mi się zrobić a z czym miałem duże trudności.

UCZYMY JAK SIĘ UCZYĆ

 Kluczowa jest umiejętność zdobywania i korzystania z informacji. Wybraliśmy takie metody pracy z uczniami, aby wzmacniać w nich świadomość swoich mocnych i słabych stron, by w przyszłości potrafili kierować swoim dalszym rozwojem i samodoskonalić się na potrzeby zmieniającego się świata. Sale wyposażyliśmy w odpowiednie narzędzia wspomagające rozwój dzieci, dostosowane do autorskiej metodyki pracy.

Szanujemy różnorodność, bo każde dziecko jest inne, ma różne potrzeby, predyspozycje i talenty. Szanujemy to i cieszymy się tą różnorodnością, elastycznie dostosowując nasze metody pracy i wykorzystywane w tym celu materiały.

Nie oceniamy cyfrowo, bo jest to bardzo skąpa informacja na temat postępów danego ucznia w nauce. Zamiast tego uczniowie otrzymują szerszą informację zwrotną, która zawiera spostrzeżenia na temat dotychczasowych osiągnięć, konkretne wskazówki co i w jaki sposób należy uzupełnić oraz jaki obrać kierunek dalszego rozwoju.

Czytaj więcej…

Nie stosujemy dzwonków szkolnych, które mogą powodować niepotrzebny hałas i stres, przerywając naturalny proces koncentracji. Dzięki temu zarówno nauczyciele jak i uczniowie mają większą kontrolę nad czasem przeznaczonym na poszczególne zadania.